Chord/Tab song: Sống Phút Hiện Tại - Phạm Trung

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Sống Phút Hiện Tại - Phạm Trung - (Lạy [G] Chúa Con không đợi [D] chờ con không đợi [G] chờ Con...)

7 months ago76 Phạm Trung
--
Lạy [G] Chúa
Con không đợi [D] chờ con không đợi [G] chờ
Con quyết [D] sống phút hiện [G] tại
Và làm [D] cho nó đầy tình [G] thương
Và làm [D] cho nó đầy tình [G] thương.
 
Vì chấm [D] này nối tiếp chấm [G] kia
Ngàn vạn chấm thành một đường dài
Ngàn vạn [D] chấm thành một đường [G] dài
 
Phút [G] này nối tiếp phút [Am] kia
Muôn triệu [D] phút thành một đời [G] sống
Muôn triệu [D] phút thành một đời [G] sống.
 
[G] Chấm mỗi chấm cho đúng đời sẽ đẹp
[C] Sống mỗi phút cho tốt đời sẽ [G] thánh là đời sẽ thánh
 
Mỗi phút giây con muốn làm lại với Chúa
Một giao ước mới
Một giao ước vĩnh cửu
Con muốn cùng hội thánh hát vang
Vinh danh Chúa cha
Vinh danh Chúa con
Vinh danh Chúa thánh thần
Al-le-lu-ia
 
Đường hy [D] vọng do mỗi chấm hy [G] vọng
Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng
Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng
Như Chúa Giê-su trọn đời
Đã làm đẹp lòng đức Chúa cha
Đã làm đẹp lòng đức Chúa [D] cha.
 
Đường hy [D] vọng do mỗi chấm hy [G] vọng
Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng
Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng
Như Chúa Giê-su trọn đời
Đã làm đẹp lòng đức Chúa cha
Đã làm đẹp [D] lòng đức Chúa [G] cha.

Chords List

Chord: Sống Phút Hiện Tại - Phạm Trung - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like