Sheet of song: Thu chiến trường - Phạm Duy

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thu chiến trường - Phạm Duy - ([Am] Chiều biên khu, vào mùa sang Thu [Dm] Không còn nghe ti...)

3 years ago410 Phạm Duy Sheet

Sheet - Images: Thu chiến trường
Maybe you like