Sheet of song: Thơ tôi - Trần Trung Đạo,Võ Tường Trình

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thơ tôi - Trần Trung Đạo,Võ Tường Trình - ([Gm] .... Xin đừng [Bb] tiếc thơ [Dm/A] tôi lời cô [D7] quạn...)

2 years ago207 Sheet

Sheet - Images: Thơ tôi
Maybe you like