Songs of artist: Paul Anka

Songs Chords Lyrics of artist: Paul Anka

Paul Anka

Paul Anka
a few seconds ago0 Views 158945 songs8 albums

Paul Albert Anka, OC (born July 30, 1941) is a Canadian singer, songwriter, and actor. Anka became famous in the late 1950s, 1960s, and 1970s with hit songs like "Diana", "Lonely Boy", "Put Your Head on My Shoulder", and "(You're) Having My Baby". He wrote such well-known music as the theme for The Tonight Show Starring Johnny Carson and one of Tom Jones's biggest hits, "She's a Lady", as well as the English lyrics for Frank Sinatra's signature song, "My Way" (originally the French song "Comme d'habitude").

Paul Albert Anka OC (sinh ngày 30 tháng 07 năm 1941) là một ca sĩ, nhạc sĩ và đồng thời cũng là một diễn viên người Canada - Anka nổi tiếng trong những năm cuối thập niên 50, 60 và 70 với những bài như là  "Diana", "Lonely Boy", "Put Your Head on My Shoulder", and "(You're) Having My Baby". Ngoài ra ông còn viết một số nhạc chủ đề khá nổi tiếng như là nhạc kịch "The Tonight Show Starring Johnny Carson" và một trong những bài nổi tiếng nhất của ca sĩ Tom Jones là bài "She's a Lady" cũng như viết lời tiếng Anh cho bài "My way" ký dưới tên ca sĩ Sinatra (phiên bản gốc tiếng pháp tên là "Comme d'habitude")

In 1983, he co-wrote the song "I Never Heard" with Michael Jackson. It was retitled and released in 2009 under the name "This Is It".[1]An additional song that Jackson co-wrote with Anka from this 1983 session, "Love Never Felt So Good", was since discovered and was released on Jackson's posthumous albumXscape in 2014. The song was also released byJohnny Mathis in 1984.

Khoảng 1983 ông đã hợp tác với Michael Jachson trong bài "I Never Heard" sau này nó đã được phát hành lại dưới tên " This is it" . Thêm vào đó là bài "Love Never Felt So Good" hợp tác với Michael năm 1983 được phát hiện và phát hành trong album  Xscape năm 214. Bản nhạc này cũng từng được Johnny Mathis phát hành 1984

Anka was born in Ottawa, Ontario. His parents, Camelia (Tannis) and Andrew Emile "Andy" Anka, Sr., owned a restaurant called the Locanda.[2] They were both of Greek Orthodox Lebanese descent.[3][4] He sang with the St. Elias Antiochian Orthodox Church choir under the direction of Frederick Karam, with whom he studied music theory. He studied piano with Winnifred Rees. He attended Fisher Park High School, where he was part of a vocal trio called the Bobby Soxers

Anka sinh trưởng tại Ottawa, Ontario. Mẹ anh Camelia (Tanis) và cha anh ông Andrew Emile "Andy" Anka  cả 2 đều là người Hy lạp gốc Li Băng và họ có 1 nhà hàng ở đó tên là Lacanda. Ông từng là thành viên ca đoàn ở nhà thờ St. Elias Antiochian Orthodox dưới sự dìu dắt về nhạc lý của Frederick Karam và piano của Winnifred Rees. Ông cũng từng theo học ở trường Fisher Park High School nơi ông một thành viên của nhóm tam ca tên là Bobby Soxes

 


Home page: http://paulanka.com/
twitter: