Sheet bản nhạc bài hát: Sương khói dĩ vãng - Danny Đỗ Dũng

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Sương khói dĩ vãng - Danny Đỗ Dũng - (Ngồi [G] nhìn đêm nay trăng [Bm] vơi Sao [Em] lòng ta [D] ng...)

5 months ago139 Danny Đỗ Dũng Sheet

Sheet - Images: Sương khói dĩ vãng
Có thể bạn thích