Sheet bản nhạc bài hát: Ngày em đi - Lam Phương

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Ngày em đi - Lam Phương - (1. Ngày em ra [Dm] đi em chỉ mang con tim hành lý Để quên mù...)

3 years ago1060 Chachacha Lam Phương Sheet

Sheet - PDF: Ngày em đi
Có thể bạn thích