Sheet of song: Lời thề trên đá - Hoài Linh,Thanh Vũ

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Lời thề trên đá - Hoài Linh,Thanh Vũ - (1. Lời thề trên [Em] đá [G] bên ghềnh đá chưa [C] nhòa [Em] ...)

3 years ago879 Twist Sheet

Sheet - Images: Lời thề trên đá
Maybe you like