Sheet of song: Khúc mưa - Phú Quang,Đỗ Trung Quân

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Khúc mưa - Phú Quang,Đỗ Trung Quân - ([Em] Tháng sáu, [B7] mưa, mưa Giá trời đừng [Am] mưa, và anh...)

3 years ago682 Sheet

Sheet - Images: Khúc mưa
Maybe you like