Sheet of song: Hai chuyến tàu đêm - Trúc Phương,Y Vân

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Hai chuyến tàu đêm - Trúc Phương,Y Vân - (1. Lòng buồn dạt [Dm] dào nhớ hôm nào xuôi miền [F] Trung Ch...)


Sheet - Images: Hai chuyến tàu đêm
Sheet - Guitar Pro Tabs: Hai chuyến tàu đêm
Maybe you like