Sheet of song: Giọt sầu riêng anh - Quốc Võ

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Giọt sầu riêng anh - Quốc Võ - (1. Về đâu hỡi em trong chiều gió [Dm] mưa Còn lưu luyến [D7]...)

3 months ago109 Quốc Võ Sheet

Sheet - Images: Giọt sầu riêng anh
Maybe you like