Chord/Tab song: Sài Gòn buồn - Trần Duy Đức,Đỗ Vẫn Trọn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Sài Gòn buồn - Trần Duy Đức,Đỗ Vẫn Trọn - (Sài Gòn [G]buồn Sài Gòn giờ giới [Bm]nghiêm Tiếng hàng [Am]r...)

4 months ago150 Slow Rock
--
Sài Gòn [G]buồn Sài Gòn giờ giới [Bm]nghiêm
Tiếng hàng [Am]rao trong đêm chợt tắt [D]lịm
Những em [Am]bé đánh giầy không còn thấy
Công viên [D]buồn vắng [A7]lặng bước chân người [D7]qua.
 
Sài Gòn [G]buồn Sài Gòn giờ giới [D]nghiêm
Tiếng còi [Em]xe đêm qua dường tắt [D]thở
Đâu hàng [Am]quán bên bạn bè thân [G]thiết
Những con [D]đường ngõ [D7]hẹp sao bỗng lặng [G]thinh.
 
[C]Ôi Sài Gòn [Am]buồn nghẹn ngào giờ giới [F]nghiêm
Thương Sài [C]Gòn nghe lòng đang chảy [G]máu
Nước mắt [Am]rơi rơi từng dòng ly [Bm]biệt
[Fm]Sài Gòn của [Am]tôi Sài [Cm]Gòn của [D]em.
 
[C]Ôi Sài Gòn [Am]buồn ngậm ngùi giờ giới [F]nghiêm
Chuông nhà [C]thờ thôi không còn ngân [G]thánh
Nhớ Sài [Am]Gòn ngàn đời thương Sài [G]Gòn
[Fm]Sài Gòn của tôi [Am]đâu? Sài [Cm]Gòn của em [G]đâu?
 
Sài Gòn [G]buồn Sài Gòn giờ giới [Bm]nghiêm
Những đoàn [Am]xe theo nhau rời phố [D]bệnh
Thầm ao [C]ước sẽ một ngày trở [Am]lại
Khắc khoải [D]lòng thương [D7]nhớ Sài Gòn [G]ơi.

Chords List

Chord: Sài Gòn buồn - Trần Duy Đức,Đỗ Vẫn Trọn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like