Chord/Tab song: Ru con - Trần Mạnh Hùng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Ru con - Trần Mạnh Hùng - (Chiều [Eadd9] đông cái rét thì [A7]thào Ngoài [B7]vườn lim d...)

3 years ago2093 Trần Mạnh Hùng
--
Chiều [Eadd9] đông cái rét thì [A7]thào
Ngoài [B7]vườn lim dim bạn [Eadd9]dế
À [E]ơi tiếng [C#m7]hát... [A]ấm tay [F#m7]mẹ
Líu [B7]lo lũ chim nô [F#m7/B]đùa... trên [Eadd9]cành.
 
Này [Eadd9]thơm trái chín đầu [A7]mùa
Ù [B7]à môi xinh nụ [Eadd9]thắm
Bàn [E]tay chúm chím [A]hé mỉm [F#m7]cười
Thoáng [G#m7]nghe gió đưa lời [B7]mẹ dịu [E]hiền [Eadd9] [E9]
 
Này [A]trang sách [F#m7]mới như [G#m7]áng mây [C#m7]hồng
Cò [F#m7]trắng bay bay một [A]dòng sông xanh
Đò [B7]vắng quê nhà a à a à a
À [A]ơi tiếng hát đêm [G#m7]trắng ru [C#m]con
Ai [F#m]ơi lòng mẹ bao [F#m7]la biển rộng [F#m7/B]ân tình![B7]
 
Này [Eadd9]bông lúa chín ngày [A7]mùa
Giọt [B7]mồ hôi lăn vạt [Eadd9]áo
Dầm [E]mưa dãi [Eadd9]nắng [A]mấy đông [F#m7]tàn
Có [B7]nghe gió đưa lời mẹ [E]dịu hiền!
 
(Dạo giữa)
[Eadd9] [A] [F#m] [B7] [E] [A] [B7] [E]
 
Này [Eadd9]thơm trái chín đầu [A7]mùa
Ù [B7]à môi xinh nụ [Eadd9]thắm
Bàn [E]tay chúm chím [A]hé mỉm [F#m7]cười
Thoáng [G#m7]nghe gió đưa lời [B7]mẹ dịu [E]hiền [Eadd9] [E9]
 
Rồi [A]mai chí [F#m7]lớn con [G#m7]hãy thương [C#m7]người
Dù [F#m7]mấy gian nan mặc [A7]đời quanh co
Này [B]chớ sai đườnggggggg
Buồm [F#m7]căng lướt [A]sóng theo [G#m7]nắng ra [C#m7]khơi
Mênh [F#m]mông rừng già bao [F#m7]la biển gọi [F#m7/B]chân trời.[B7]
 
Này [Eadd9]bông lúa chín ngày [A7]mùa
Giọt [B7]mồ hôi lăn vạt [Eadd9]áo
Dầm [E]mưa dãi [Eadd9]nắng [A]mấy đông [F#m7]tàn
Có [B7]nghe gió đưa lời mẹ [E]dịu hiền
 
Dầm [E]mưa dãi [Eadd9]nắng [A]mấy đông [F#m7]tàn
Có [B7]nghe gió đưa lời mẹ [E]nhẹ ru?

Chords List

Chord: Ru con - Trần Mạnh Hùng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like