Chord/Tab song: Rời nhau - Từ Công Phụng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Rời nhau - Từ Công Phụng - (Từ [G] khi ta tiễn [D7] người Về cuối chân mây xa [G] mờ Về ...)

--
Từ [G] khi ta tiễn [D7] người
Về cuối chân mây xa [G] mờ
Về với [C] áo xiêm hững [G] hờ
Người [F] hỡi ta một mình lặng [Em] lẽ
Quay [D7] về dĩ vãng [A7] xưa
Âm [G] thầm như lá rơi.

[Em] Thoáng như một giấc chiêm [Am] bao
Như ngọn gió lao [C] xao
Hồn đã chết đêm [G] nào
[D7] Chết trên ngày tháng xa [G] mờ
Bên tình cũ dật [Am] dờ
Trên [D7] vùng tưởng nhớ [G] xưa.

Xa [Em] nhau cách [Bm] qua muôn trùng [D7] khơi
Nhớ trong ân tình [C] cũ với dư hương ngày [D7] qua
Người [D] đến nhặt cánh hoa [Em] Pen-seé
Về ép lên trang [Bm] thơ
Gởi người thương và [Bm7] nhớ.

Lẵng lẽ chìm trong chiều [G] rơi
Ta đứng [D] nhìn hồn bước chơi vơi giữa [G] trời
Tìm [C] dĩ vãng thơm mùi [Em] cười
Vạt [F] nắng tan [G] dần vào chiều [Em] vắng
Loang [D7] từng vết xanh [A7] xao trên [D7] hồn ta buốt [G] đau.

Rồi [G] đây không biết [D7] còn
Mầu mắt em mang khung [G] trời
Đầy [C] ánh sao rơi đêm [G] gầy
Ngày [F] mai ta tìm về mùa [Em] thu
Có [D7] từng áng mây [A7] hoang
Đem [G] buồn tô mắt em.

[Em] Gió bay làn tóc mây [Am] mưa
Theo ngày tháng thương [C] đau
Người vẫn khóc âm [G] thầm
[D7] Lối xưa mờ dấu chân [G] người
Mảnh hồn cũ dật [Am] dờ
Bên [D7] bờ con sóng [G] xưa.

Xa [Em] nhau nhớ [Bm] nhau trong mùa [D7] thu
Lá rơi bên thềm [C] cũ
Ngỡ như linh hồn [D7] hoang
Người [D] hỡi về với nhau đêm [Em] nay
Về chết trong dư [Bm] hương
Một mùa thương và [Bm7] nhớ.

Dù biết tình đã tàn [G] theo
Cơn lũ [D] nào lệ đã khô trên môi [G] người
Lệ [C] héo hắt theo tuổi [Em] đời
Đường [F] mây chưa [G] trọn một tình [Em] yêu
Khung [D7] trời đó riêng [A7] ta
Nghe [D7] tuổi mình đắng [G] cay.

Chords List

Chord: Rời nhau - Từ Công Phụng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like