Hợp âm - tab: Quando Quando Quando - Engelbert Humperdinck - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Quando Quando Quando - Engelbert Humperdinck - ( Quando, Quando, Quando From Live Version http://www.youtu...)

--
Quando, Quando, Quando
From Live Version
http://www.youtube.com/watch?vxQPBHj6exk0

Intro (C)

Verse 1
[Dm7] [G7] [Dm7] [G7]
Tell me when will you be mine
[C] (G7) [C] [G7]
Tell me quando quando quando
[Dm7] [G7] [Dm7] [G7]
We can share a love devine
[C] (G7) [C]
Please don't make me wait again

Verse 2
[Dm7] [G7] [Dm7] [G7]
When will you say yes to me
[C] (G7) [C] [G7]
Tell me quando quando quando
[Dm7] [G7] [Dm7] [G7]
You mean happiness to me
[C] [G7] (C)
Oh my love please tell me when

Chorus
[G7]
Every moments a day
(C) [F]
Every day seems a lifetime
[Am7]
Let me show you the way
[Dm7] [G7]
To a joy beyond compare

Verse 3
[Dm7] [G7] [Dm7] [G7]
I can't wait a moment more
[C] [G7] [C] [G7]
Tell me quando quando quando
[Dm7] [G7] [Dm7] [G7] (C)
Say its me that you adore
[C] [G7] (C)
And then darling tell me when

SOLO:

[Dm7] [G7] [Dm7] [G7]

[C] [G7] [C] [G7]

[Dm7] [G7] [Dm7] [G7] (G#) (C)

Chorus
[G7]
Every moments a day
(C) [F]
Every day seems a lifetime
[Am7]
Let me show you the way
[Dm7] [G7] (G#)
To a joy beyond compare

Verse 4
[D#m7] [G#7] [D#m7]
I can't wait a moment more
[C#] (G#7 [C#] [G#7]
Tell me quando quando quando
[D#m7] [G#7] [D#m7] [G#7]
Say its me that you adore
[C#](G#7)[C#] (G#7)
And then darling tell me when

[C#] [G#7] [D#m7] [G#7] (C#)
Whoa lover tell me when
Oh darling tell me when [(C#)]
[

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Quando Quando Quando - Engelbert Humperdinck - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích