Hợp âm - tab: Pure little girl ( Cô gái thanh khiết ) - Si Angui - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Pure little girl ( Cô gái thanh khiết ) - Si Angui - (V[G]Yo-yo-le-de-[D]la-ni-de-ma-[Em]ye Sus-tum-jya-kumu-[Bm]w...)

8 months ago574 Si Angui
--
V[G]Yo-yo-le-de-[D]la-ni-de-ma-[Em]ye Sus-tum-jya-kumu-[Bm]whe-pa-ne-la-[C]gue
Pa-cho-le-[G]mi-rum-mi-tao [Am]Me-ma-lao-te-[D]ma-ye-laonue-[G]ye
O-mian-tyo-gan-[D]whe-che-ga-le-nu-[Em]whe Dol-pa-lo-le-[Bm]dim-ya-lou-nue-[C]ne
Ton-san-[G]nu-nuan-te [Am]Me-lu-gui-sha-nai-[D]ma-ye-pyo-nue-[G]ne
 
Tu-ja-lo-le-[D]ma-ye-a-la-nue-[Em]le O-chan-pra-[Bm]ga-dou-su-chim-me-[C]e
Chuc-[G]ge-yan-tu-je-ne-[Am]lue [D]Ma-ye-cho-nue-chi-nai-[G]me
Cho-mu-le-ga-[D]lan-ne-du-mi-re-[Em]le Pua-ye-la-mu-[Bm]lou-pua-gua-len-nai-[C]ne
Chan-[G]la-en-du-ma-[Am]ye [D]Chi-gui-ya-se-lo[G]-gue
 
[G]Ma-ye-chin-le-[D]pye-son-tuwi-volo-[Em]ge Je-tu-bu-ebua-[Bm]mo-ma-ne-la-[C]gue
Ji-ka-ba-ma-[G]ma-ni-ao-ta [Am]Da-da-miu-je-[D]sno-ye-chi-ei-[G]ne
Me-dumi-ya-ge-[D]e-mian-tem-ma-[Em]whe So-mu-ta-ge-[Bm]di-en-chi-due-[C]ne
Chu-tu-[G]ge-ya-te [Am]Ma-ye-a-la-ma-[D]chu-lu-otran-nai-[G]le
 
Tu-ja-lo-le-[D]ma-ye-a-la-nue-[Em]le O-chan-pra-[Bm]ga-dou-su-chim-me-[C]e
Chuc-[G]ge-yan-tu-je-ne-[Am]lue [D]Ma-ye-cho-nue-chi-nai-[G]me
Cho-mu-le-ga-[D]lan-ne-du-mi-re-[Em]le Pua-ye-la-mu-[Bm]lou-pua-gua-len-nai-[C]ne
Chan-[G]la-en-du-ma-[Am]ye [D]Chi-gui-ya-se-lo[G]-gue

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Pure little girl ( Cô gái thanh khiết ) - Si Angui - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích