Chord/Tab song: Phấn hương lạc loài - Thuận Hà

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Phấn hương lạc loài - Thuận Hà - (1. Phần son [F] trôi trên phận [Dm] người Nước mắt [Dm] rơi ...)

a year ago732 Thuận Hà
--
1. Phần son [F] trôi trên phận [Dm] người
Nước mắt [Dm] rơi chan nụ [Gm] cười
Em vùi [Gm] đời trong chốn [Dm] nhơ
Em chôn [F] rồi bao ước [A7] mơ
 
2. Cánh hoa [F] trôi theo dòng [Dm] đời
Tiếng mưa [Dm] rơi hay lệ [Gm] đời
Em đọa [Gm] đày trong kiếp[F] hoa
Em vui [A7] cười trong xót [Dm] xa
 
ĐK: Về [Gm] đâu về đâu em [Dm]
ơi khi hương sắc phai [Dm] phôi.
Về [A7] đầu về đâu em [Gm] hỡi khi thân
xác rã [C] rời khi [F] dòng đời lạc [A] lối.
[A7] Ôi phấn hương lạc [Dm] loài
 
3. Kiếp mua [F] vui thân tội [Dm] tình
Khép tương [Dm] lại quên đời [Gm] mình
Con đường [Gm] về xa lắc [F] lơ
Cơn đông [A7] về ai đón [Dm] đưa

Chords List

Chord: Phấn hương lạc loài - Thuận Hà - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like