Chord/Tab song: Niềm Vui Thiết Tha

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Niềm Vui Thiết Tha - (Niềm [C]vui, niềm [G]vui dâng thiết [C]tha khi bước [F]vào Đ...)

2 years ago764 Ballade Phanxicô
--
Niềm [C]vui, niềm [G]vui dâng thiết [C]tha khi bước [F]vào Đền [G]thánh Chúa Trời [C]ta.
Ngay nơi [F]đây Chúa ban tình [C]thương muôn [G]người đến chung tôn [F]thờ, tôn [C]thờ tình Chúa ta.
Xin Chúa [C]đỡ nâng con đêm ngày, xin thương [Dm]tình dắt dìu đời [G]con.
Xin cho [F]con vui trên đường [Dm]đời. Xin cho [G]con say trong tình [C]Ngài.
 
Niềm [C]vui, niềm [G]vui dâng thiết [C]tha khi bước [F]vào Đền [G]thánh Chúa Trời [C]ta.
Ngay nơi [F]đây Chúa ban tình [C]thương muôn [G]người đến chung tôn [F]thờ, tôn [C]thờ tình Chúa ta.
Con mong [C]ước bao nhiêu tháng ngày, xin trong [Dm]hồn thắm đẹp tình [G]yêu.
Tâm tư [F]con trông mong một [Dm]điều: Cho con [G]luôn sống trong nhà [C]Ngài.

Chords List

Chord: Niềm Vui Thiết Tha - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like