Chord/Tab song: Những Tháng Ngày Vô Danh - Tuyên

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Những Tháng Ngày Vô Danh - Tuyên - (Những tháng ngày vô [C]danh ngày cứ tuột trôi [Bm]nhanh từng...)

4 months ago50 Tuyên
--
Những tháng ngày vô [C]danh ngày cứ tuột trôi [Bm]nhanh từng giờ.
Mộng ước mình trong [Am]veo được hát vài ba [D]câu được thế gian lắng [G]nghe
Những tháng ngày vô [C]danh mình bé nhỏ không [Bm]ca nên lời.
Mình ước được say [Am]mê mình muốn được say [D]mê thế [G]nhưng...Thế [G7]nhưng....
 
[C]Trong cả biển người [Bm]ta đứng trơ trọi
Lòng hoang [Am]mang rằng làm sao [D]đây để nước [G]mắt ít hơn tiếng [G7]ca?
[C]Đời chẳng bao giờ [Bm]là những dễ dàng...
Và quá [Am]khó khi mình quá [D]bé nhỏ mà [G]nuôi mộng lớn lao...
Không thể [C]nào! [C] [Bm] [Bm] [Am] [D] [G]
 
Những tháng ngày vô [C]danh mình đố kỵ xung [Bm]quanh bao người
Mình thấy người ta [Am]vui mình thấy người ta [D]chơi mình thấy sao thảnh [G]thơi
Những tháng ngày vô [C]danh mình bé nhỏ không [Bm]ca nên lời.
Mình ước được say [Am]mê mình muốn được say [D]mê thế [G]nhưng...Thế [G7]nhưng....
 
[C]Trong cả biển người [Bm]ta đứng trơ trọi
Lòng hoang [Am]mang rằng làm sao [D]đây để nước [G]mắt ít hơn tiếng [G7]ca?
[C]Đời chẳng bao giờ [Bm]là những dễ dàng...
Và quá [Am]khó khi mình quá [D]bé nhỏ mà [G]nuôi mộng lớn lao...
Không thể [C]nào! [C] [Bm] [Bm] [Am] [D] [G]

Chords List

Chord: Những Tháng Ngày Vô Danh - Tuyên - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like