Hợp âm - tab: Những Tháng Ngày Vô Danh - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Những Tháng Ngày Vô Danh - (Những tháng ngày vô [C]danh ngày cứ tuột trôi [Bm]nhanh từng...)

a year ago277 Tuyên
--
Capo 2 Tone [G]
Những tháng ngày vô [C]danh ngày cứ tuột trôi [Bm]nhanh từng giờ.
Mộng ước mình trong [Am]veo được hát vài ba [D]câu được thế gian lắng [G]nghe
Những tháng ngày vô [C]danh mình bé nhỏ không [Bm]ca nên lời.
Mình ước được say [Am]mê mình muốn được say [D]mê thế [G]nhưng...Thế [G7]nhưng....
 
[C]Trong cả biển người [Bm]ta đứng trơ trọi
Lòng hoang [Am]mang rằng làm sao [D]đây để nước [G]mắt ít hơn tiếng [G7]ca?
[C]Đời chẳng bao giờ [Bm]là những dễ dàng...
Và quá [Am]khó khi mình quá [D]bé nhỏ mà [G]nuôi mộng lớn lao...
Không thể [C]nào! [C] [Bm] [Bm] [Am] [D] [G]
 
Những tháng ngày vô [C]danh mình đố kỵ xung [Bm]quanh bao người
Mình thấy người ta [Am]vui mình thấy người ta [D]chơi mình thấy sao thảnh [G]thơi
Những tháng ngày vô [C]danh mình bé nhỏ không [Bm]ca nên lời.
Mình ước được say [Am]mê mình muốn được say [D]mê thế [G]nhưng...Thế [G7]nhưng....
 
[C]Trong cả biển người [Bm]ta đứng trơ trọi
Lòng hoang [Am]mang rằng làm sao [D]đây để nước [G]mắt ít hơn tiếng [G7]ca?
[C]Đời chẳng bao giờ [Bm]là những dễ dàng...
Và quá [Am]khó khi mình quá [D]bé nhỏ mà [G]nuôi mộng lớn lao...
Không thể [C]nào! [C] [Bm] [Bm] [Am] [D] [G]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Những Tháng Ngày Vô Danh - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích