Chord/Tab song: Như Đàn Cò Trắng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Như Đàn Cò Trắng - (Trên lưng [G]trời [Am]có đàn cò trắng [D]phau Bay khắp [D7]n...)

--
Trên lưng [G]trời [Am]có đàn cò trắng [D]phau
Bay khắp [D7]nẻo cùng rủ nhau đi [G]học
Gặp bác [Em]gió cò gật đầu dạ [Am]thưa
Được bác [D7]khen cò thật ngoan ngoan [G]ghê
Em cố [G]gắng lễ phép như [Am]cò
Học chăm [D7]ngoan để mẹ ba thương [G]hơn

Chords List

Chord: Như Đàn Cò Trắng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like