Chord/Tab song: Nhành dương cứu khổ - Trường Khánh

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Nhành dương cứu khổ - Trường Khánh - ([Am] Nơi cạnh núi [D] đồi thiêng [Am] liêng Mắt mẹ đang [D] ...)

6 years ago422 Ballade Trường Khánh
--
[Am] Nơi cạnh núi [D] đồi thiêng [Am] liêng
Mắt mẹ đang [D] nhìn uy [E7] nghiêm
[Am] Thương đàn con [F] chịu đau [Dm] thương
Sống [E7] trong bể khổ [Am] trầm luân

Con quỳ trước [D] mẹ niệm [Am] hương
Mắt buồn giữ [D] lệ vương [E7] vương
[Am] Nhắc thầm tên [F] mẹ yêu [Dm] thương
Xin [E7] mẹ chứng chi [Am] lòng con

Quan Âm mẹ [Dm] hiền
Xin [Am] mẹ thương chúng [E7] con
Giọt nước cành [G] dương
Xoá [E7] sạch bao [Am] ưu phiền

Nam [Am] mô mẫu [D] tử
Tay [Am] mẹ thương [E7] đón đưa
Vạn kiếp trần [G] lao mẹ đã dấn thân [Am] vào
Con đã quay [Dm] về nơi [Am] đây
Hương từ chiếu [Dm] toả mây [E7] bay

Muôn lòng ấm lòng ấm [Am] lại hôm [Dm] nay
Nhánh [E7] dương cứu khổ [Am] từ đây

Chords List

Chord: Nhành dương cứu khổ - Trường Khánh - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like