Chord/Tab song: Nguyện có người đồng tâm (愿得一心人)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Nguyện có người đồng tâm (愿得一心人) - (月光编织的年轮 [F]Yuèguāng biānzhī de [A#m]nián lún 绕过你紧锁心门 [Gm7]Rà...)

7 months ago74
--
月光编织的年轮
[F]Yuèguāng biānzhī de [A#m]nián lún
绕过你紧锁心门
[Gm7]Ràoguò [C7]nǐ jǐn suǒ [F]xīn mén
 
没人像我不断叩问
[F7]Méi rén [Dm]xiàng wǒ bù [A#]duàn kòu wen [F]
明明你向来最怕寒冷
[G]Míngmíng nǐ xiànglái zuì pà hánlěng
 
为何回绝温存
[Gm]Wèihé huíjué wēn [C]cún
原来一心人
[F]Yuánlái yīxīn rén
 
为何又离分
Weihe [C]yòu lí fēn
你提着孤灯
Nǐ tí [Dm7]zhe gūdēng
 
独自寻找星辰
Dúzì xúnzhǎo xīng [Am]chén
转身前的眼神
Zhuǎn [A#]shēn qián de yǎnshén
 
泄露多少灵魂
Xiè [Am7]lòu duōshǎo líng [Dm]hún
誓言谎言一并封存
Shì [Gm7]yán huǎngyán yī bìng fēngcún
 
悬而未决最残忍
Xuán'ér [A#]wèijué zuì cán [C]rěn
愿得一心人
Yuàn dé [F]yīxīn rén
 
白首不离分
Bái shǒu [C]bùlí fēn
我风雪半生
Wǒ fēng [Dm7]xuě bànshēng
 
直到与你相认
Zhídào yǔ nǐ xiāng [Am]rèn [C]
看尽浮浮沉沉
Kàn [A#]jǐn fú fú chénchén
 
细数晨晨昏昏
Xì [Am]shù chénchén hūn [Dm7]hūn
一怀温暖
Yī [Gm7]huái wēnnuǎn
 
是否愈合你余生伤痕
Shìfǒu [C]yùhé nǐ yú [A#m]shēng shāng [Gm]hén

Chords List

Chord: Nguyện có người đồng tâm (愿得一心人) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like