Chord/Tab song: Người Đứng Xem - Mew Amazing

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Người Đứng Xem - Mew Amazing - ([G]Em bước đến bao nhiêu ánh mắt nhìn [Em]em bước đến [C]Xun...)

4 months ago74 Mew Amazing
--
[G]Em bước đến bao nhiêu ánh mắt nhìn [Em]em bước đến
[C]Xung quanh có quá nhiều [G]ánh nhìn quá nhiều [D]nụ cười
[G]Anh đứng đấy [D]anh mang chiếc áo em chọn
[Em]Và đứng đấy [C]trông theo những bước chân
[G]Tiến gần vào, tiến gần [D]vào lễ đường
 
Và bỗng anh nhìn về [Em]em như muốn [C]nói vài lời vô [G]hình “Cảm ơn chúng [D]mình!”
Em cố giữ mình không [Em]khóc là khi [C]trao nụ hôn ước thề [G]em là người đứng [D]xem
 
Chuyện mình anh còn [G]nhớ chứ những thứ [Em]đơn sơ quá khứ
[C]Mãi không mờ, mãi mong chờ [D]
ngày người đi đời [G]mong manh chông chênh [Em]lênh đênh không anh
[C]Vỡ tan tành, vỡ tan tành [D]
Chỉ cần em được [G]đứng đó nói tiếng [Em]yêu anh, chỉ anh
[C]Mãi không rời mãi không rời…[D]
 
VERSE 2
[G]Em xinh không ? [D]Anh thấy chiếc váy em mặc [Em]thật xinh không ?
Em đã giữ nó cho ngày [C]chúng mình cùng [G]tiến gần vào lễ [D]đường
VVà bỗng anh nhìn về [Em]em như muốn [C]nói vài lời vô [G]hình “Cảm ơn chúng [D]mình!”
Em cố giữ mình không [Em]khóc là khi [C]trao nụ hôn ước thề [G]em là người đứng [D]xem
 
Chuyện mình anh còn [G]nhớ chứ những thứ [Em]đơn sơ quá khứ
[C]Mãi không mờ, mãi mong chờ [D]
ngày người đi đời [G]mong manh chông chênh [Em]lênh đênh không anh
[C]Vỡ tan tành, vỡ tan tành [D]
Chỉ cần em được [G]đứng đó nói tiếng [Em]yêu anh, chỉ anh
[C]Mãi không rời mãi không rời…[D]
 
Nếu có cuộc [Em]đời sau Xin hẹn nhau Xin [C]gặp nhau Xin giữ nhau
Xin [G]mãi không buông không [D]rời
Nửa [Em]khóc, nửa cười Nửa [C]nói thành lời
Nửa [G]nuốt vào lòng mãi [D]mãi
 
Chuyện mình anh còn [G]nhớ chứ những thứ [Em]đơn sơ quá khứ
[C]Mãi không mờ, mãi mong chờ [D]
ngày người đi đời [G]mong manh chông chênh [Em]lênh đênh không anh
[C]Vỡ tan tành, vỡ tan tành [D]
Chỉ cần em được [G]đứng đó nói tiếng [Em]yêu anh, chỉ anh
[C]Mãi không rời mãi không rời…[D]

Chords List

Chord: Người Đứng Xem - Mew Amazing - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like