Chord/Tab song: Ngọn đèn đứng gác - Hoàng Hiệp

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Ngọn đèn đứng gác - Hoàng Hiệp - (Trên [Am] đường ta đi đánh giặc dù về [F] nam hay ta lên [Am...)

9 years ago735 Hoàng Hiệp Sheet
--
Trên [Am] đường ta đi đánh giặc dù về [F] nam hay ta lên [Am] bắc
Ở [F] đâu cũng [C] gặp [Em] những ngọn đèn dầu chong mắt đêm [Am] thâu.

[A] Ơi [Bm] những ngọn đèn không [A] bao giờ nhắm mắt
Như [F#m] những tâm hồn không [A] bao giờ tắt
[F] Như miền [E] nam [Bm] hai mươi năm không [E] đêm nào ngủ được
[C] Như cả nước [Bm] với miền nam đêm nào cũng [E] thức.

[A] Soi cho ta [F#m] đi đánh trận trường [E] kỳ
Đèn ta [F#m] thắp niềm vui theo [A] dõi
Đèn ta [F#m] thắp những lời kêu [D] gọi
[A] Đi nhanh đi [F#m] nhanh chiến trường đã [A] giục
[Bm] Đầy [D] núi [Bm] đầy [E] sông đèn đã ta đã [Am] mọc.

Trên [Am] đường ta đi đánh giặc
Dù về [F] nam hay ta lên [Am] bắc
Trong [E] gió trong [Am] mưa ngọn đèn đứng gác
[A] Cho thắng lợi [E] nối theo nhau
Đang [F#m] hành quân đi [Bm] lên [E] phía [A] trước.

Chords List

Chord: Ngọn đèn đứng gác - Hoàng Hiệp - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like