Chord/Tab song: Ngại gì - Sơn Hạ

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Ngại gì - Sơn Hạ - (Ngại [Em] gì câu nói xa [A] nhau Thì thôi em [Bm] cứ bước qu...)

a year ago505 Sơn Hạ
--
Ngại [Em] gì câu nói xa [A] nhau
Thì thôi em [Bm] cứ bước qua bên [Em] cầu
Ngại [Bm] chi hai tiếng chia [D] ly
Thì thôi em [Bm] cứ vu quy theo [Em] chồng.
 
Chuyện tình [Em] ta xem như là giấc mơ trong [A] đời
Chuyện tình ta xem như [D] là giấc mộng trôi [G] xa
Xa nhau xá [Bm] chi tình ơi lỡ không chung [D] đường
Thì thôi chúc [Bm] anh mai sang cầu vui trọn tình [Em] nhau.
 
Mai [Em] đây nếu ta gặp nhau trên lối [A] xưa
Bước chân người [Em] đi trong tiễn đưa
Mắt buồn quặn [Am] sâu xin đừng [D] khơi lại buổi ban [Em] đầu
 
Để người ra [Bm] đi không nhớ nhau
Mắt lệ từ [D] ly ôi xót đau
Mối duyên tình [Bm] đầu xin hẹn lại mai [Em] sau.
 
Hôm [Em] nao bước chân người đi xin chúc [A] nhau
Mối duyên tình [Em] xưa ôi kiếp sau
Nếu còn gặp [Am] nhau thì đành [D] thôi bước vội qua [Em] cầu
Lỡ một đời [Bm] thôi con sống [Em] trôi
Để tình lẻ [D] loi ai trách tôi
Mối duyên ban [Bm] đầu trao [B7] trọn cuộc tình [Em] nhau.

Chords List

Chord: Ngại gì - Sơn Hạ - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like