Chord/Tab song: Nếu Là Nữ, Biết Đâu Anh Là Em?

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Nếu Là Nữ, Biết Đâu Anh Là Em? - (Mình hiểu nhau [B]nhất trên thế [E]gian này Anh hít [B]vào, ...)

a year ago667 Nguyễn Vĩnh Tiến
--
Mình hiểu nhau [B]nhất trên thế [E]gian này
Anh hít [B]vào, em [C#m]thở ra
[B]Anh vừa mới yêu [A]hoa, em đã là cánh [E]bướm
Nếu là [B]nữ, biết đâu anh [C#m]là em? [E] [A] [E]
 
Mình yêu nhau [B]nhất trên thế [E]gian này
Cũng chính [B]là yêu bản [C#m]thân
[B]Da thịt bỗng trong [A]veo, suy nghĩ vừa vỗ[E] cánh
Nếu là [B]nam biết đâu em [E]là anh?
 
Vậy thành một [A]đi, thành đôi làm [E]gì?
Vậy thành một [Am]đi, một cây sung [B]thôi [G#7]
Một [C#m]cây sung đứng bên [B]đồi
Là [E]nam hay [A]nữ cũng không [B]rời bóng [E]nhau
 
Mình yêu nhau [B]nhất trên thế [E]gian này
Cũng chính [B]là yêu bản [C#m]thân
[B]Da thịt bỗng trong [A]veo, suy nghĩ vừa vỗ[E] cánh
Nếu là [B]nam biết đâu em [E]là anh?
 
Vậy thành một [A]đi, phân chia làm [E]gì?
Một niềm lặng [Am]câm ở nơi xa [B]kia [G#7]
Mà [C#m]sinh sôi thế gian [B]này
Là [E]nam hay nữ [A]...cũng như [B]ngày với [E]đêm
 
Vậy thành một [A]đi, thành đôi làm [E]gì?
Vậy thành một [Am]đi, một cây sung [B]thôi [G#7]
Một [C#m]cây sung đứng bên [B]đồi
Là [E]nam hay [A]nữ cũng không [B]rời bóng [E]nhau
 
Mình hiểu nhau [B]nhất trên thế [E]gian này
Anh hít [B]vào, em [C#m]thở ra
[B]Anh vừa mới yêu [A]hoa, em đã là cánh [E]bướm
Nếu là [B]nữ, biết đâu anh [C#m]là em? [E] [A] [E]

Chords List

Chord: Nếu Là Nữ, Biết Đâu Anh Là Em? - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like