Chord/Tab song: Mười hai bến nước - Tôn Nữ Huyền Chi

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Mười hai bến nước - Tôn Nữ Huyền Chi - (Biết anh [Em] buồn vì em đi lấy [Em/D]chồng Biết anh [C] buồ...)

9 years ago672 Tôn Nữ Huyền Chi
--
Biết anh [Em] buồn vì em đi lấy [Em/D]chồng
Biết anh [C] buồn và còn đang nhớ [Am] mong
Một người [F#m7b5] đi thuyền tách bến sang [Em] sông
Một người [B7] đang ưu [C]ầu bên pháo [B7] hồng
 
Biết em [Em] buồn vì ta xa cách [Em/D]rồi
Biết em [C] buồn tình này phai vỡ [Am] đôi
Và từ [F#m7b5] đây hẹn ước đã chia [Em] phôi
Mộng đẹp [B7] tan theo dòng nước cuốn [Em] trôi
 
Phận [C] gái cuộc đời mười hai bến [G] nước
Lớn [Am] lên thì cất bước theo [Em] chồng
Hết [Bm]rồi giờ [Cmaj7]này ta đã đôi [B7] nơi
Chẳng qua duyên nợ [Em] thế thôi
 
Lỡ yêu [Em] rồi thì làm sao quên hỡi [Em/D]người
Trái ngang [C] rồi tình mình ai khiến [Am] xui
Còn tìm [F#m7b5] đâu hình bóng đã ghi [Em] sâu
Còn tìm [B7] đâu tao [C]ngộ giây phút [B7] đầu
 
Lỡ yêu [Em] rồi tình kia ai đổi [Em/D]dời
Bấy nhiêu [C] tình đành tàn theo lá [Am] rơi
Thà đừng [F#m7b5] quen nhau và ước muốn nên [Em] đôi
Thì ngày [B7] nay ai buồn chuyện [Em] lẻ loi!

Chords List

Chord: Mười hai bến nước - Tôn Nữ Huyền Chi - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like