Chord/Tab song: Mấy khi - Ngọt Band

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Mấy khi - Ngọt Band - ([Em7]Lương đầu tháng một sáng đầu mùa [G]Bắt đầu mua một niề...)

6 months ago216 Ngọt Band
--
[Em7]Lương đầu
tháng một sáng đầu mùa
[G]Bắt đầu mua một
niềm vui khó đến[Dmaj7] [D7]
[Em7]Giữa thời gian cả
band thong dong
[G]Show làm xong và
nợ thanh toán hết.[Dmaj7] [D7]
 
Và đừng lo gì [Em7]baby
Mình không mấy[G] khi
Gần nhau đâu đấy[Dmaj7]
Còn xa lâu đấy[D7]
Đừng lo gì baby[Em7]
Cần gì lấy đi[G]
Vì anh không biết[Dmaj7]
Để đâu cho hết[D7]
Mấy trăm triệu (này) baby[Em7]
Mình không mấy khi[G]
Gần nhau lâu.[Dmaj7] [D7]
 
[Em7]Mấy khi có, mà có thì tiêu
Vì[G] sống được nhiêu
mà không cho đi nhanh[Dmaj7]
Không biết để dành[D7]
Hình như mẹ không
[Em7] mua con heo đất
Mẹ không[G] mua cho con heo đất
Bao giờ cho anh[Dmaj7]
Không biết để dành.[D7]
 
Và đừng lo gì [Em7]baby
Mình không mấy[G] khi
Gần nhau đâu đấy[Dmaj7]
Còn xa lâu đấy[D7]
Đừng lo gì baby[Em7]
Cần gì lấy đi[G]
Vì anh không biết[Dmaj7]
Để đâu cho hết[D7]
Mấy trăm triệu (này) baby[Em7]
Mình không mấy khi[G]
Gần nhau lâu.[Dmaj7] [D7]
 
Và đừng lo gì [Em7]baby
Mình không mấy[G] khi
Gần nhau đâu đấy[Dmaj7]
Còn xa lâu đấy[D7]
Đừng lo gì baby[Em7]
Cần gì lấy đi[G]
Vì anh không biết[Dmaj7]
Để đâu cho hết[D7]
Mấy trăm triệu (này) baby[Em7]
Let's go crazy [G]
It's all good[Dmaj7]
Like you should be[D7]
Đừng lo gì đâu baby[Em7]
Mình không mấy khi[G]
Gần nhau lâu.[Dmaj7]...
Mình không mấy khi[Dmaj7]
Gần nhau lâu.[D7]

Chords List

Chord: Mấy khi - Ngọt Band - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like