Hợp âm - tab: Lời Nói Dối (Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa OST - 谎 - 点燃我温暖你 OST) - La Côn (羅錕) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Lời Nói Dối (Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa OST - 谎 - 点燃我温暖你 OST) - La Côn (羅錕) - (huíyì shuō [C]huǎng xīwàng zuìhòu yě zhōngyú shī [Am7]wàng [...)

4 months ago75 La Côn (羅錕)
--
Capo 1
huíyì shuō [C]huǎng
xīwàng zuìhòu yě zhōngyú shī [Am7]wàng
[Am]túshǒu bà mèng sī [G]cáng
jiāohuán shí [C]guāng
 
wú chù kě [C]cáng
zěnme yuánliàng sī suì de guò [Am7]wǎng
wǒ zài mǒu gè dì [G]fāng
huítóu zhāng [Cmaj7]wàng
 
wǒ chéngrèn [Fmaj7]nǐ yǎndǐ wǒ de [Fm]múyàng [F]
móhú de [E7]qīngxī de duō téngtòng de [Am7]juéjiàng
wǒ [Dm7]cóng bùcéng bèilí [G]shíguāng
yīzhí zài nǐ [C]shēn páng
wǒ xiǎng yào [F]gěi zhì àn yīdiǎn [Fm]wéi guāng
jiù xiàng nà [E7]shí nǐ céng jiè gěi wǒ de [Am7]jiānbǎng
yǒu [Dm7]xiē huáiniàn bùnéng [G]jiǎng
zhǐ hào xuézhe [Cmaj7]qù fàng
 
nǐ zài shuō [C]huǎng
mǒ qù wèilái hěnxīn de shōu [Am]chǎng [Am7]
fàng kāi wǒ de shǒu [G]zhǎng
jiǎzhuāng yí [C]wàng
 
wǒ chéngrèn [F]nǐ yǎndǐ wǒ de [Fm]múyàng
móhú de [E7]qīngxī de duō téngtòng de [Am7]juéjiàng
wǒ [Dm7]cóng bùcéng bèilí [G7]shíguāng
yīzhí zài nǐ [Cmaj7]shēn páng
wǒ [C]xiǎng yào [Fmaj7]gěi zhì àn [C]yīdiǎn [Fm]wéi guāng
[Dm]jiù xiàng nà [E7]shí nǐ céng jiè gěi wǒ de [Am7]jiānbǎng
yǒu [Dm]xiē huáiniàn bùnéng [G]jiǎng
zhǐ hào xué [Cmaj7]zhe qù fàng [C]
 
wǒ chéngrèn [Fmaj7]nǐ yǎndǐ wǒ de [Fm]múyàng
móhú de [E7]qīngxī de duō téngtòng de [Am7]juéjiàng
wǒ [Dm7]cóng bùcéng bèilí [G7]shíguāng
yīzhí zài nǐ [Cmaj7]shēn páng [E]woo woooo
wǒ xiǎng yào [F]gěi zhì àn yīdiǎn [Fm]wéi guāng
jiù xiàng nà [E7]shí nǐ céng jiè gěi wǒ de [Am7]jiānbǎng [Am]
yǒu [Dm]xiē huáiniàn bùnéng [G]jiǎng
zhǐ hào xué [C]zhe qù fàng

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Lời Nói Dối (Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa OST - 谎 - 点燃我温暖你 OST) - La Côn (羅錕) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích