Chord/Tab song: Khúc biệt ly

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Khúc biệt ly - ([Dm]Một mình trên lối vắng mỏi [Am]mòn ánh trăng tàn [A#]Chố...)

a year ago499 Lư Anh
--
[Dm]Một mình trên lối vắng mỏi [Am]mòn ánh trăng tàn
[A#]Chốn cũ nay giá [F]băng
[Dm]Tìm người xưa dĩ vãng năm [Am]nào mãi xa rồi
[A#]Tình xót xa [F]phôi pha
 
[Gm]Em giờ đây nơi đâu còn anh nơi [Gm]đây nhớ mãi những tháng năm
Trong đời [Dm]tình yêu cho nhau tình anh trao
[Dm]em trắng xóa cuốn mất theo mây ngàn
[A#]Sao em yêu nay đã [A#]xa
[A7]Sao đành lìa xa [A7]nhau
 
[Dm]Giọt mưa rơi heo hắt rã [Am]rời thấm tâm hồn
[A#]Biết có ai thấu [F]chăng
[Dm]Hàng cây khô lá úa âu [Am]sầu đứng bên đường
[A#]Buồn nhớ thương bóng [F]ai
 
[Gm]Em giờ đây nơi đâu còn anh nơi [Gm]đây nhớ mãi những tháng năm
Trong [Dm]đời tình yêu cho nhau tình anh trao
[Dm]em trắng xóa cuốn mất theo mây [A#]ngàn
Sao em yêu nay [A#]đã quá xa
Để cho lòng [A7]xót xa tràn ngập ngàn nỗi [A7]nhớ
 
Đk:
Tình là [Dm]xé nát tim đau
Ân tình [A#]đó cũng phai mau
Dù rằng trái [C]tim cô đơn nơi đây vẫn đang [F]kêu thét gào
[Gm]Rêu phong giờ đây còn đâu những [Dm]hẹn hò ngày xa xưa
Nhớ [A7]chăng giờ em quay [A7]gót
Tình là [Dm]bão tố trong nhau
Sao chìm [A#]đắm mãi thương đau
Thuyền tình mãi [C]trôi lênh đênh phương nao biết nơi [F]đâu bến bờ
[Gm]Sương đêm buồn rơi bờ môi ướt [Dm]lạnh và hồn anh sao băng [A#]giá
[C]Đến lúc đã nói câu biệt [Dm]ly
 
Hook:
[A#]Đã xa [C]rồi một bóng hình
Còn thương còn [Gm]vuơng còn trông chờ mong làm [Dm]chi thêm sầu
[A#]Chơi vơi nơi phố [C]xưa lạc loài
Tìm [A7]đâu chút ánh sáng những ngày [A7]vui
 
ĐK:
Tình là [Dm]xé nát tim đau
Ân tình [A#]đó cũng phai mau
Dù rằng trái [C]tim cô đơn nơi đây vẫn đang [F]kêu thét gào
[Gm]Rêu phong giờ đây còn đâu những [Dm]hẹn hò ngày xa xưa
Nhớ [A7]chăng giờ em quay [A7]gót
Tình là [Dm]bão tố trong nhau
Sao chìm [A#]đắm mãi thương đau
Thuyền tình mãi [C]trôi lênh đênh phương nao biết nơi [F]đâu bến bờ
[Gm]Sương đêm buồn rơi bờ môi ướt [Dm]lạnh và hồn anh sao băng [A#]giá
[C]Đến lúc đã nói câu biệt [Dm]ly
 
Tình là [Dm]bão tố trong nhau
Sao chìm [A#]đắm mãi thương đau
Thuyền tình mãi [C]trôi lênh đênh phương nao biết nơi [F]đâu bến bờ
[Gm]Sương đêm buồn rơi bờ môi ướt [Dm]lạnh và hồn anh sao băng [A#]giá
[C]Đến lúc đã nói câu biệt [Dm]ly

Chords List

Chord: Khúc biệt ly - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like