Chord/Tab song: Khói

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Khói - ([Em]...[E7]Baby you’re no good for [Em]me Anh biết bên cạnh ...)

a year ago504 Khắc Hưng
--
[Em]...[E7]Baby you’re no good for [Em]me
Anh biết bên cạnh [E7]em chẳng có tốt đẹp [Em]gì
Em là bad [E7]girl, em rất là thú [Em]vị
Trong màn đêm, [E7]em là đốm sáng diệu [Em]kỳ
Ôm lấy anh, [E7]ôm lấy anh, bằng làn khói mơ [Em]màng
Thiêu đốt anh, [E7]thiêu đốt anh, bằng hơi ấm nồng [Em]nàn
Giết chết anh, [E7]giết chết anh một cách rất nhẹ [Em]nhàng
Thật là dịu [E7]êm nhưng cũng thật là phũ [Em]phàng
 
[C]Càng đẩy em [D]ra xa em lại cuốn anh [Em]vào
[C]Chạm vào đôi [D]môi rồi em trói anh [Em]vào
[C]Để rời xa [D]em, chẳng thể biết cách [C]nào Cách [D]nào...
 
[Em]..Baby em chẳng có tốt đẹp gì [C]I know [D]I know I [Em]know
Nhưng xin em hãy ôm lấy anh đi Be[C]cause I [D]can’t quit [Em]you
[Em]..Baby em chẳng có tốt đẹp gì [C]I know [D]I know I [Em]know
Nhưng xin em hãy ôm lấy anh đi Be[C]cause I [D]can’t quit [Em]you
 
[Em]...[E7]Baby you’re no good for[Em] me
But she got me [E7]good, I don’t di[Em]s[Em]agree
Hot like [E7]fire, but I got brain freeze
Taking my [E7]life, killing me soft[Em]ly
Got my pulse on [E7]high level See my breath [Em]visible
Feelin’ numb, un[E7]thinkable Got me shiver, [Em]got me tremble
Rushin’ [E7]through my vein Easing up [Em]all my pain
She said [E7]it’s okay Life in the [Em]fast lane
 
[C]Càng đẩy em [D]ra xa em lại cuốn anh [Em]vào
[C]Chạm vào đôi [D]môi rồi em trói anh [Em]vào
[C]Để rời xa [D]em, chẳng thể biết cách [C]nào Cách [D]nào...
 
[Em]..Baby em chẳng có tốt đẹp gì [C]I know [D]I know I [Em]know
Nhưng xin em hãy ôm lấy anh đi Be[C]cause I [D]can’t quit [Em]you
[Em]..Baby em chẳng có tốt đẹp gì [C]I know [D]I know I [Em]know
Nhưng xin em hãy ôm lấy anh đi Be[C]cause I [D]can’t quit [Em]you
 
[Em]Baby you’re no good for me I know it, I know it
[Em]But I want you stay with me Because I can’t quit you

Chords List

Chord: Khói - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like