Chord/Tab song: Khi Tóc Thầy Bạc Trắng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Khi Tóc Thầy Bạc Trắng - (Khi tóc th [Am]ầy bạc [Em]tóc em vẫn [Am]còn xanh Khi tóc th...)

4 years ago1191 Ballade Trần Đức
--
Khi tóc th [Am]ầy bạc [Em]tóc em vẫn [Am]còn xanh
Khi tóc thầy b [F]ạc trắng [G]chú ng em đã lớn [Am]khô n rồi
Thời gian trôi nhanh [Dm]mau
Cầu Kiều thầy đưa [G]qua sông
Tuổi ấ [F]u thơ như [G]ho a nở [Em]d ưới [Am]mái t rường
Một con đò san [C]g ngang
Ôi lòng thấy mê [Am]nh mang
Cho em biết yêu c [F]ánh cò trong câu ca dao
Cho [G]em biết yêu bố [Em]ng trắng ăn [Am]cơ m vàng của cô [Dm]Tấm n goan
và cho em [F]yêu ai hai sương mộ [G]t nắng [Em]để làm [Am]nên luá [Dm]vàng
Bài học làm người em vẫn n [Am]hớ ghi
[F].........Công cha ơn nghĩ [G]a mẹ.... [Em]..ơn [Am]th ầy

Chords List

Chord: Khi Tóc Thầy Bạc Trắng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like