Chord/Tab song: Helvegen - Wardruna

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Helvegen - Wardruna - ( Intro: [Dm] [Dsus2] [Dm] [Dm] [Dsus4] [Dm] [Dsus2] [Am]...)

2 years ago2399 Wardruna
--
Intro:
[Dm] [Dsus2] [Dm]
[Dm] [Dsus4] [Dm]
[Dsus2] [Am] [C] [Dm] [Dsus4]
[Dm]Kven sk[Dsus4]al syn[Dm]ge meg[Dsus2][Dm]
[Dm]i dauds[Dsus2]vevna [Am]slynge [Dm]meg[Dsus4][Dm]
[Dm]når eg [Dsus4]helveg[Dm]en går[Dsus2][Dm]
[Dm]og dei spor[Dsus2]a eg t[Am]rår
[A5]er [Am]kalde [C]så[Dm] kalde

[Dm]Eg songane søkte
[Dm]Eg songane [Am]sende[C][Dm]
[Dm]då den djupaste brunni
[Dm]gav meg dråpar s[Am] ramme
[C]av Valfaders [Dm]pant

[Dm]Alt veit eg [Am]Odi[C]n[Dm]
[Dm]kvar du au[Am]ge [C]l[Dm]ynde

[Dm]Kven skal synge meg
[Dm]i daudsvevna [Am]slyn[C]ge [Dm]meg
[Dm]når eg helvegen går
[Dm]og dei spora eg t[Am]rår
[Am]er kald[C]e så[Dm] kalde

[Dm]?rle ell i[Am] daga[C]rs[Dm] hell
[Dm]enn veit ravn[Am]en o[C]m [Dm]eg fell

Intro part again:
[Dm]
[Dm]
[Dm] [Am] [C] [Dm]
Dm (play once) Dm
Når du ved helgrindi står
[Dm]og når laus deg m[Am] r[C]iv[Dm]e
[Dm]skal eg fylgje deg
[Dm]yver gjallarb[Am]rui med m[C]in [Dm]song

[Dm]Du blir laust frå[Am] banda[C] som[Dm] bind deg
[Dm]Du er løyst fr[Am] band[C]a so[Dm]m batt deg

Chords List

Chord: Helvegen - Wardruna - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like