Chord/Tab song: Gót chân mềm (DEMO) - Quân Đoàn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Gót chân mềm (DEMO) - Quân Đoàn - ([C]Nhẹ như gió bay [G]ngang qua làn tóc [Am] Nhẹ như khúc [G...)

4 months ago170 Quân Đoàn
--
[C]Nhẹ như gió bay [G]ngang qua làn tóc [Am]
Nhẹ như khúc [Gm7]ca khiến [C7]anh xao lòng [F]
Nhẹ như cánh [C]chim pay pay
Khi [F]người nhẹ buông đôi [G]gót chân mềm... đến [C]đây
Bởi vì chính [G]anh cũng chẳng hề biết [Am]
Từ lâu trái [Gm7]tim chẳng [C7]còn đề [F]phòng...
Để rồi chính em [C]bước vào
Bừng lên ánh [F]nắng mai còn chói chang [G]

Chords List

Chord: Gót chân mềm (DEMO) - Quân Đoàn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like