Hợp âm - tab: Em ơi sang nhà anh chơi (demo) - Đạt Ozy - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Em ơi sang nhà anh chơi (demo) - Đạt Ozy - (Em ơi sang nhà anh [C]chơi Ba má anh đi [G]rồi Bao lâu ta kh...)

Available on
--
capo 6
Em ơi sang nhà anh [C]chơi Ba má anh đi [G]rồi
Bao lâu ta không gặp [Am]nhau Anh thấy nhớ em điên [Em]đầu
Vậy thì hãy [F]qua nhà a chơi Mình [C]trò chuyện đôi khi
Biết [F]đâu sau này mình về với [G]nhau về chung 1 [C]nhà

Danh sách hợp âm
Available on

Hợp âm: Em ơi sang nhà anh chơi (demo) - Đạt Ozy - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích