Chord/Tab song: Em Mừng Phật Đản Sanh - Quý Luân

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Em Mừng Phật Đản Sanh - Quý Luân - (Hôm [E]nay mừng phật đản sanh em [B]theo mẹ lễ [E]chùa Lòng ...)

2 months ago29 Ballade Quý Luân
--
Hôm [E]nay mừng phật đản sanh em [B]theo mẹ lễ [E]chùa
Lòng [A]em như hoa sen [G#m]thắm kinh [F#m]thành nhân đức bổn [E]sư
Cầu [A]xin phật tổ ban [G#m]lành cho con khôn [F#m]lớn học hành chăm [E]ngoan
Cầu [C#m]xin muôn pháp rưới [B]ban cho muôn hoa [B7]nở cho con nên [E]người
 
Hôm [E]nay mừng phật đản sanh em [B]theo mẹ đi lễ [E]chùa
Mười [A]phương hân hoan ca [G#m]hát phước [F#m]lành cho khắp trần [E]gian
Cầu [A]xin phật tổ ban [G#m]lành nơi nơi no [F#m]ấm nhà nhà yên [E]vui
Nhờ [C#m]nương ân Đức Thế [B]Tôn quê hương đát [B7]nước mãi luôn thanh [E]bình

Chords List

Chord: Em Mừng Phật Đản Sanh - Quý Luân - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like