Chord/Tab song: Em Còn Nhớ Anh Không - CM1X,Ryan

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Em Còn Nhớ Anh Không - CM1X,Ryan - (Verse: Nói với [Gmaj7]em, bao lời [A]yêu, bao lời [F#m7]say,...)

2 months ago32Wallpapers HD
Available on
--
Verse:
Nói với [Gmaj7]em, bao lời [A]yêu, bao lời [F#m7]say, bao lời mơ [Bm7]mộng
Về cuộc [Em7]tình ấm [A]êm chẳng tách [D]rời [F#m7]
Nói với [Gmaj7]em, anh còn [A]vương, anh còn [F#m7]thương, anh còn [Bm7]mong chờ
Về một [Em7]ngày em [F#7]sẽ về với [Bm7]anh [F#7]
Sáng hôm [Gmaj7]nay anh đã [A]quên, anh vừa [F#m7]quên anh đã [Bm7]mất em
Nên vẫn [Em7]mua, mua chút [A]hoa để đón [D]nàng [F#m7]
Đến trước [Gmaj7]sân buông vài [A]câu ca đôi mình [F#m7]vẫn hay hát [Bm7]cùng nhau
Chợt giật [Em7]mình giờ [F#7]chỉ còn mỗi [Bm7]anh [F#7]
 
Chorus:
Vì tình đã [Gmaj7]lỡ dù nói [A]không thì vẫn [F#m7]trông chờ mỏi [Bm7]công
Lời [Em7]buồn ta đã [A]nghe ngày cuối [D]mùa [F#m7]
Thì dù mình [Gmaj7]có đợi mãi [A]lâu, tình khắc [F#m7]sâu, thì biết [Bm7]đâu
Em [Em7]cũng chẳng [F#7/A#]cần anh nữa [Bm7]đâu [F#7]
Ngày mình buồn [Gmaj7]nhất, nàng biết [A]không ?
Lòng vẫn [F#m7]thương, dù chẳng [Bm7]mong
Một [Em7]ngày ánh nắng của [A]anh sẽ trở [D]lại [F#m7]
Giờ chẳng còn [Gmaj7]khóc, nàng biết [A]không ?
Tình vẫn [F#m7]sâu, dù bấy [Bm7]lâu
Em [Em7]chẳng nhớ [F#7/A#]về anh nữa [Bm7]đâu [F#7]
 
Pre-verse:
[Gmaj7] [A] [F#m7] [Bm7]
[Em7] [A] [D] [F#m7]
[Gmaj7] [A] [F#m7] [Bm7]
[Em7] [F#7] [Bm7] [F#7]
 
Verse:
Sáng hôm [Gmaj7]nay anh đã [A]quên, anh vừa [F#m7]quên anh đã [Bm7]mất em
Nên vẫn [Em7]mua, mua chút [A]hoa để đón [D]nàng [F#m7]
Đến trước [Gmaj7]sân buông vài [A]câu ca đôi mình [F#m7]vẫn hay hát [Bm7]cùng nhau
Chợt giật [Em7]mình giờ [F#7]chỉ còn mỗi [Bm7]anh [F#7]
 
Chorus:
Vì tình đã [Gmaj7]lỡ dù nói [A]không thì vẫn [F#m7]trông chờ mỏi [Bm7]công
Lời [Em7]buồn ta đã [A]nghe ngày cuối [D]mùa [F#m7]
Thì dù mình [Gmaj7]có đợi mãi [A]lâu, tình khắc [F#m7]sâu, thì biết [Bm7]đâu
Em [Em7]cũng chẳng [F#7/A#]cần anh nữa [Bm7]đâu [F#7]
Ngày mình buồn [Gmaj7]nhất, nàng biết [A]không ?
Lòng vẫn [F#m7]thương, dù chẳng [Bm7]mong
Một [Em7]ngày ánh nắng của [A]anh sẽ trở [D]lại [F#m7]
Giờ chẳng còn [Gmaj7]khóc, nàng biết [A]không ?
Tình vẫn [F#m7]sâu, dù bấy [Bm7]lâu
Em [Em7]chẳng nhớ [F#7/A#]về anh nữa [Bm7]đâu [F#7]
 
Ending:
Ngày mình buồn [Gmaj7]nhất, nàng biết [A]không ?
Lòng vẫn [F#m7]thương, dù chẳng [Bm7]mong
Một [Em7]ngày ánh nắng của [A]anh sẽ trở [D]lại [F#m7]
Giờ chẳng còn [Gmaj7]khóc, nàng biết [A]không ?
Tình vẫn [F#m7]sâu, dù bấy [Bm7]lâu
Em [Em7]chẳng nhớ [F#7/A#]về anh nữa [Bm7]đâu [F#7] [Bm]

Chords List
Available on

Chord: Em Còn Nhớ Anh Không - CM1X,Ryan - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like