Chord/Tab song: Đừng Gọi Anh Là Anh Trai - Liêu Hưng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đừng Gọi Anh Là Anh Trai - Liêu Hưng - ([Bm]Ước gì mỗi ngày cùng [Em]em tay nắm tay. [A]Ước gì mỗi n...)

a year ago608 Ballade Liêu Hưng
--
[Bm]Ước gì mỗi ngày cùng [Em]em tay nắm tay.
[A]Ước gì mỗi ngày được [D]chạm lên môi ấy.
[Bm]Ước gì có thể được [Em]em ôm phía sau.
[A]Ước gì chúng mình sẽ [D]đến với [A]nhau.
 
[Bm]Nhưng mà sao ai [Em]ai em cũng nói anh là anh [A]trai.
Nghe như có tiếng sét đánh ở bên [D]tai.
[Bm]Do là anh yêu [Em]thôi nên anh muốn,
Ta phải chung [A]đôi, được bên nhau trong mỗi [D]tối.
 
[Bm]Đừng gọi anh là anh [Em]trai [A]Vì anh đã có quá nhiều em [D]gái. [F#7]
[Bm]Đừng gọi anh là anh [Em]trai [A]Ta yêu nhau đâu gì là [D]sai [F#7]
[Bm]Đừng gọi anh là anh [Em]trai [A]Vì anh đã có quá nhiều em [D]gái. [F#7]
[Bm]Đừng gọi anh là anh [Em]trai [A]Đừng bắt anh phải nhắc [D]lại [F#7]

Chords List

Chord: Đừng Gọi Anh Là Anh Trai - Liêu Hưng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like