Chord/Tab song: Dozwolone Do Lat 18-Stu (Được Phép Đến 18 Tuổi) - Czerwone Gitary

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Dozwolone Do Lat 18-Stu (Được Phép Đến 18 Tuổi) - Czerwone Gitary - (Nie mo[C]żemy iść [F]dzisiaj do [E7]ki[Am]na dozwo[Dm]lone o...)

7 months ago95 Fox Czerwone Gitary
--
Nie mo[C]żemy iść [F]dzisiaj do [E7]ki[Am]na dozwo[Dm]lone od [G]lat 1[C]8-stu
Mówić "[C]chłopiec mój, [F]moja dziew[E7]czy[Am]na" dozwo[Dm]lone od [G]lat 1[C]8-stu
Czy mi [C]wolno za[F]kochać się w [E7]to[Am]bie w twym [Dm]uśmiechu i w [G]twych oczu [C]blasku
Czy ktoś [C]głosem su[F]rowym nie [E7]po[Am]wie dozwo[Dm]lone od [G]lat 1[C]8-stu
 
Taki [F]refren powtarza starszy brat dozwolone od 18 lat
Więc po [G]nocach się śni już każdy zgadł dozwolone od 18 lat
 
Lecz mo[C]żemy u[F]mówić się z [E7]wios[Am]ną dozwo[Dm]lone od [G]lat 1[C]8-stu
Śmiać się, [C]śpiewać pio[F]senki zbyt [E7]głoś[Am]no dozwo[Dm]lone od [G]lat 1[C]8-stu
W śnieżną [C]bitwę za[F]bawić się [E7]zi[Am]mą dozwo[Dm]lone od [G]lat 1[C]8-stu
Mówić "s[C]erwus" do [F]swojej dziew[E7]czy[Am]ny dozwo[Dm]lone od [G]lat 1[C]8-stu
 
Nowy [F]refren powtarza wszystkim wiatr dozwolone do 18 lat
Znów po nocach się śni, już każdy zgadł dozwolone do 18 lat
 
Czas u[C]cieka, choć [F]nikt go nie [E7]pro[Am]si wkrótce [Dm]drogę wy[G]bierzesz już [C]własną
I nied[C]ługo przes[F]tanie ci [E7]gro[Am]zić dozwo[Dm]lone od [G]lat 1[C]8-stu
Ale [C]choćbyś pr[F]zekroczył trzyd[E7]ziest[Am]kę Gdy pew[Dm]nego dnia[G] kiepski masz[C] nastrój
To rób [C]wszystko, co [F]tylko na [E7]świe[Am]cie dozwo[Dm]lone od [G]lat 1[C]8-stu

Chords List

Chord: Dozwolone Do Lat 18-Stu (Được Phép Đến 18 Tuổi) - Czerwone Gitary - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like