Chord/Tab song: Đông tay thì vỗ nên kêu - Trần Long Ẩn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đông tay thì vỗ nên kêu - Trần Long Ẩn - (Đông [Em] tay thì vỗ nên kêu Vỗ cho [G] đều và cho nhịp [Em]...)

3 years ago179 Trần Long Ẩn
--
Đông [Em] tay thì vỗ nên kêu
Vỗ cho [G] đều và cho nhịp [Em] nhàng
Chung [D] vai cùng gánh giang [Bm] san
Gánh vững [D] vàng, dựng xây đàng [Bm] hoàng
Phải được [Em] thấy đồng lúa xanh [Bm] hơn
Phải được thấy nhà máy vui [Em] hơn

[Am] Hãy lắng [Em] nghe, núi [Bm] sông đang rộn tiếng [Em] ca
[Am] Hãy hát [Em] lên, nói [Bm] lên ước nguyện chúng [Em] ta

Chords List

Chord: Đông tay thì vỗ nên kêu - Trần Long Ẩn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like