Chord/Tab song: Đông Tây Nam Bắc

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đông Tây Nam Bắc - ([C]Tôi đi về hướng [G]Đông lá [Am]diêu bông trong [Em]mưa hồ...)

2 years ago1052 Ballade Tăng Nhật Tuệ
--
[C]Tôi đi về hướng [G]Đông lá [Am]diêu bông trong [Em]mưa hồng
[Fm]Sợ ngày mai em lấy [C]chồng thương [D]nhiều có dành được [G]không ?
[C]Tôi đi về hướng [G]Tây nước [Am]sâu non cao hao [Em]gầy
Dù [Fm]là đầm hoang vũng [C]lầy dẫu [D7]là trăm dặm đường [G7]mây
 
[C]Tôi đi về phía [G]Nam tiếng [Am]ai ru con dịu [Em]dàng
À [Fm]ơi đời sao bẽ [C]bàng giam [D7]người giữa một trần [G7]gian
[C]Tôi đi về phương [Em]Bắc lấp [F]lánh cầu vồng bảy [C]sắc
Tìm [Fm]được diêu bông thế [C]mà bướm [Dm]vàng đã [G]đậu mù [C]u [C7]
 
[F]Đông Tây Nam Bắc, bốn phương trời [Em]rộng lớn thế [Am]này
[Dm]Vẫn chỉ muốn [G]trú thân trong quả [C]tim ấy
Mẹ ơi [F]cứu con ra cứu con ra khỏi nơi nhà [Em]giam con xây cho [Am]mình
[Dm]Yêu đến mình liêu xiêu mà người đâu có [G7]hiểu
 
[F]Đông Tây Nam Bắc, có chân mà [Em]không nhấc lên [Am]được
[Dm]Có mắt có [G]tai nhưng không nhìn [C]không nghe
Mẹ ơi [F]giữ tim con ! Giữ đôi tay và đôi bàn [Em]chân muốn đi theo [Am]người
Mẹ ơi [Dm]giữ lấy con đi, [G]giữ chặt lấy đừng chớ thả [F]đi
[G] [Am] [Am] [F] [G] [Am] [Am] [F] [G] [Em] [Am] [Dm] [G] [C] [C]
 
Verse 2:
[C]Tôi đi tìm ấu [G]thơ trốn [Am]trong cơn mơ của [Em]nàng
Nào [Fm]ngờ đâu duyên lỡ [C]làng thôi [D7]đành gánh nặng trần[G7] gian
[C]Tôi đi về hướng [G]em ướp [Am]sen thơm trong hồ [Em]phàm
Hoàng [Fm]hôn đàn lên tiếng [C]nhạc em [Dm]về cánh [G]hạc thở [C]than
 
[F]Đông Tây Nam Bắc, bốn phương trời [Em]rộng lớn thế [Am]này
[Dm]Vẫn chỉ muốn [G]trú thân trong quả [C]tim ấy
Mẹ ơi [F]cứu con ra cứu con ra khỏi nơi nhà [Em]giam con xây cho [Am]mình
[Dm]Yêu đến mình liêu xiêu mà người đâu có [G7]hiểu
 
[F]Đông Tây Nam Bắc, có chân mà [Em]không nhấc lên [Am]được
[Dm]Có mắt có [G]tai nhưng không nhìn [C]không nghe
Mẹ ơi [F]giữ tim con ! Giữ đôi tay và đôi bàn [Em]chân muốn đi theo [Am]người
Mẹ ơi [Dm]giữ lấy con đi, [G]giữ chặt lấy đừng chớ thả [Dm]đi [C] [Am] [Dm] [Dm] [G] [G]
 
[F]Đông Tây Nam Bắc bốn phương trời [Em]nhỏ bé thế [Am]này
[Dm]Thác lớn non [G]cao vẫn trong bàn [C]tay ấy
Lại đây [F]bắt tôi đi trói tôi bên cạnh ai nguyện [Em]muôn kiếp thân hao [Am]gầy
Trọn một [Dm]kiếp sống không anh [G]có khi vỡ tan giữa không trung còn [C]hơn

Chords List

Chord: Đông Tây Nam Bắc - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like