Chord/Tab song: Đỉnh yêu thương - Lê Đức Hùng

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đỉnh yêu thương - Lê Đức Hùng - (Chẳng [Am]dễ đâu Chúa [E7]ơi ! Con đường lên đồi Gol-go- [Am...)

5 months ago68 Lê Đức Hùng
--
Chẳng [Am]dễ đâu Chúa [E7]ơi !
Con đường lên đồi Gol-go- [Am]tha
Chẳng dễ đâu Chúa [E7]ơi.
cho con hiểu thánh [Dm]giá là hông [E7]ân
chẳng dễ [Dm]đâu Chúa[G] ơi!
khi đáp [C]tiếng xin vâng giữa chợ [F]đời .
Giữa tính [E7]toán bọn chen chào [Am]mời .
Giữa lo [F]lắng áo cơm hằng [Dm]ngày.
Giữa chọn [Bm7b5]lựa được thua mất [E7]còn.
 
Chọn [Am]mến thương thứ [Bm7b5]tha ,
con [E7]chuốc vào hy sinh mất [Am]mát .
Chọn [F]chất ngất ghét [G]ghen,
con buông [Am]mình thoả mãn bản [E7]năng .
Đời [Dm]sao mãi đắn [G]đo giữa chọn [F]lựa nhận hay chối [E]từ
giữa khép [F]kín hay mở rộng tấm [Dm]lòng.
Giữa tầm [E7]thường và đỉnh cao yêu [Am]thương
 
Xin bên [Am]con, xin bên con, xin bên con Chúa [Am]ơi! .
Lúc lương tâm con đắn đo ngại [Am]ngần .
Nâng đỡ [Dm]con nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa [E7]ơi !
Khi con đang vấp ngã thoái [Am]lui .
Dìu con [Am]lên , dìu con lên,
dìu con lên đỉnh [Dm]yêu thương chất ngất
[E7]Cho con say một lần để con yêu thật [F]nhiều ,
thập [E7]giá ân tình của [Am]Cha

Chords List

Chord: Đỉnh yêu thương - Lê Đức Hùng - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like