Chord/Tab song: Điểm Đến Cuối Cùng - Ngọt

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Điểm Đến Cuối Cùng - Ngọt - ([Am]Trông rất quen mà anh không nhớ đến đây bao [G]giờ [Am]K...)

a year ago753 Bossa Nova Ngọt
--
[Am]Trông rất quen mà anh không nhớ đến đây bao [G]giờ
[Am]Không nhớ tên của ai dòng chữ trên tay đã [G]mờ
[Gm7]Có dáng ai vừa [C7]đi đến đây người [F]ta cúi chào mời anh đứng dậy
[Gm7]Ai cũng đã bỏ [C7]đi khi mỗi anh ngủ [F]quên [G]
 
Người ta [Dm]báo, điểm đến [G]cuối cùng anh thấy [C]trong mình cứ [Am]mông lung
Khi lái [Dm]xe dừng giữa [G]không trung mời anh [C]xuống [C7]đây
Vòng qua [Dm]đám mây có [G]cái gì anh thấy [C]như mình cứ [Am]phai đi
Vào lãng [Dm]du từng bước [G]anh đi làm anh [C]trắng
 
[Am]Không muốn đi mà anh không muốn nán chân [G]lại
[Am]Nghe phía sau người ta đang tiễn anh đi [G]thở dài
[Gm7]Anh cũng thương người [C7]ta đứng lâu [F]anh cúi nhìn bàn tay mất màu
[Gm7]Trong cách anh rời [C7]đi anh có thế nhìn [F]thấu [G]
 
Người ta [Dm]báo, điểm đến [G]cuối cùng anh thấy [C]trong mình cứ [Am]mông lung
Khi lái [Dm]xe dừng giữa [G]không trung mời anh [C]xuống [C7]đây
Vòng qua [Dm]đám mây có [G]cái gì anh thấy [C]như mình cứ [Am]phai đi
Vào lãng [Dm]du từng bước [G]anh đi làm anh [C]trắng

Chords List

Chord: Điểm Đến Cuối Cùng - Ngọt - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like