Chord/Tab song: Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời - Y Phôn K'Sor

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời - Y Phôn K'Sor - (Một mình lang [Dm] thang trên đất [Gm] này Theo [C] dấu chân...)

3 years ago756 Ballade Y Phôn K'Sor Sheet
--
Một mình lang [Dm] thang trên đất [Gm] này
Theo [C] dấu chân cha [A7] ông từng [Dm] ngày
Một mình qua [Dm] sông qua núi [Gm] đồi
Tìm mặt [C] trời và tìm lời [A7] ru ngàn [Dm] đời

Tôi như con [C] chim lạc bầy trên trời [Dm] cao
Tôi như con thú [C] hoang lang thang trong rừng [Dm] sâu
Như dòng [C] sông khao khát [Dm] lời
Tôi như hạt [C] mưa không có [Dm] lời
Bài [C] hát ơi mặt [Dm] trời, bài [C] hát tôi một [Dm] thời
Cùng Ê - [Bb] Đê, Bih, M'-[A7] Nông

Hát [D] giữa mọi người không ngại [G] ngần
Lời hát nữ [D] thần mặt trời, nữ thần mặt trời của [E] tôi.
Hát giữa [D] mọi người không ngại [G] ngần
Lời [D] hát nữ thần mặt trời, nữ thần mặt trời tôi đi tìm em

Chords List

Chord: Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời - Y Phôn K'Sor - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like