Chord/Tab song: Đêm Xoang Tây Nguyên - Nguyễn Cường

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đêm Xoang Tây Nguyên - Nguyễn Cường - (Những bàn [C]chân, bàn chân trần trên đất. Lướt đi rộn rã bồ...)

7 years ago605 Fox Nguyễn Cường
--
Những bàn [C]chân, bàn chân trần trên đất.
Lướt đi rộn rã bồi [G]hồi.
Tiếng hú bay xa chín suối, mười [G7]đồi.
Cái cồng, con chiêng đêm nay cũng [C]thức.
 
Đêm trong [F]veo, trong veo!
Nhà [Am]Rông bập bùng ánh lửa.
Cô gái Jơ [Dm]Rai hát câu [G]gì, hát câu gì mà trăng nhô [C]lên.
 
Ê hê [C] ... Nhà Rông bập bùng ánh [Am]lửa,
Rượu cần lâu [Dm]năm cất trong đáy mắt [G7]em
Anh vít [C]cần, vít cần mà không dám [Dm]uống.
Điệu Xoang nhịp [G]nhàng, dòng người sóng sánh.
Anh cứ [G7]sợ, cứ sợ mình làm mất nhau [C]thôi.
 
Ê hê [C]... Nhà Rông bập bùng ánh [Am]lửa,
Rượu cần lâu [Dm]năm cất trong đáy mắt [G7]em.
Anh vít [C]cần, vít cần mà không dám [Dm]uống.
Điệu Xoang nhịp [G]nhàng, dòng người sóng sánh.
Anh cứ [G7]sợ, cứ sợ mình làm mất nhau [C]thôi.

Chords List

Chord: Đêm Xoang Tây Nguyên - Nguyễn Cường - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like