Chord/Tab song: Đêm và mưa - Bùm

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đêm và mưa - Bùm - ([C] Quên đi bao lo âu riêng mình [G/B] anh giấu [Am] Nơi cô ...)

7 months ago84 Ballade Bùm
--
[C] Quên đi bao lo âu riêng mình [G/B] anh giấu
[Am] Nơi cô đơn miên mang biết bao [Em] vội vàng
[F] Lặng nhìn cánh [G] tay buông xuôi mà [Em] chẳng thể níu đành [Am]thôi
[Dm7] Chẳng ai muốn lạc trong [G]... trong miền đơn [C]côi!
 
[C] Xưa em quay lưng nơi mà ta đã [G/B] từng bước tới
[Am] Trông mong tương lai trong những [Em] ngày dài
[F] Đợi là lý [G] do để [Em] hai ta rời xa [Am] nhau
[Dm7] Nhìn những yêu[G] thương lúc [C]đầu [C7]
 
Đk: [F] Chẳng bao giờ [G] tin được một ai [Em] đó có thể thay thế [Am] anh lúc này
[Dm7] Nhưng người em [G] yêu đâu chỉ riêng [C]anh[C7]
[F] Nắm đôi bàn [G] tay mà chẳng [Em] thể như lúc xưa [A7]
[Dm7]Còn mình anh màn [G] đêm và mưa [C] [C7]

Chords List

Chord: Đêm và mưa - Bùm - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like