Chord/Tab song: Dắt Dìu Con Đi

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Dắt Dìu Con Đi - (1. Dắt dìu con [Am]đi đi bên [A] Ngài nào có sợ [Dm]chi Giôn...)

2 years ago1397 Slow Rock Lãng Du
--
1. Dắt dìu con [Am]đi đi bên [A] Ngài nào có sợ [Dm]chi
Giông tố giăng [G]đầy có Ngài con chẳng lo [C]gì
Ngài dắt dìu [F]con đi như người [G]cha
Ngài nắm chặt [C]tay con không rời [Am]xa
Từng bước Ngài [Dm]nâng niu không bao [E7]giờ để con vấp ngã
 
ĐK: Tình Ngài dìu [Am]dắt con bước trên nẻo [Dm]ngay
Dù qua thung [G]lũng hay hố sâu hiểm [C]nguy
Con vẫn vui [F]sướng khi tựa nương bên [E7]Ngài dắt dìu con đi
Lòng này nguyện [Am]hát vang khúc ca tạ [Dm]ơn
Tạ ơn Thiên [G]Chúa đã dẫn đưa đời [C]con
Bên dòng suối [F]mát nơi chan chứa ân [E7]tình xin dắt dìu con [Am]đi
 
2. Bước đường trần [Am]gian có [A] Ngài lòng sẽ bình [Dm]an
Dẫu có nguy [G]nan có Ngài con sẽ an [C]toàn
Dẫu có nhiều [F]chông gai con sợ [G]chi
Vì Chúa ở bên [C]con dẫn đường [Am]đi
Vì Chúa dìu [Dm]đưa con con an [E7]lòng cậy tin vững trí
 
ĐK: Tình Ngài dìu [Am]dắt con bước trên nẻo [Dm]ngay
Dù qua thung [G]lũng hay hố sâu hiểm [C]nguy
Con vẫn vui [F]sướng khi tựa nương bên [E7]Ngài dắt dìu con đi
Lòng này nguyện [Am]hát vang khúc ca tạ [Dm]ơn
Tạ ơn Thiên [G]Chúa đã dẫn đưa đời [C]con
Bên dòng suối [F]mát nơi chan chứa ân [E7]tình xin dắt dìu con [Am]đi

Chords List

Chord: Dắt Dìu Con Đi - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like