Chord/Tab song: ĐÁ SỐ TỚI "Dà Thế Là Yêu"

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: ĐÁ SỐ TỚI "Dà Thế Là Yêu" - ([C]Dòm mắt em anh nghĩ trong [G]đầu lát bưng em lên trên [F]...)

a year ago597 Rock Đá Số Tới
--
[C]Dòm mắt em anh nghĩ trong [G]đầu lát bưng em lên trên [F]lầu
Xàm xàm từ khuya tới [G]mai dà thế là [C]yêu
 
[C]Anh yêu em mà [G]sao anh hong dám nói ra
Để trong [F]lòng chờ mong một hình [G]bóng yêu kiều thướt tha
Lướt qua nơi [C]đây khiến anh mất [G]phanh ánh anh ánh anh ành [F]ành
Là em là [G]em quơ ú quơ quơ ú quờ
[C]Anh rất muốn đưa em tới chân [G]trời mới ngoài biển khơi
cuộc đời [F]mới mình thảnh thơi miền [G]nhiệt đới chơi tới mơi
[C]Khi nắng lên mình đi câu [G]cá
Nấu canh chua ngắm ao cá [F]dồ ố ye có [G]bồ
 
[C]Dòm mắt em anh nghĩ trong [G]đầu lát bưng em lên trên [F]lầu
Xàm xàm từ khuya tới [G]mai dà thế là [C]yêu
[C]Nhìn dáng em trông yêu [G]kiều mà tướng anh hơi hơi [F]xìu
Khìu khìu em xong líu [G]liu dà thế là [C]yêu
 
[C]Em ơi em ơi em ơi anh muốn đi cùng em chơi em chơi em chơi cho tới sớm mai
[Dm]Kìa có [Em]con chó [F]đang ngó [Fm]em
[Dm]Kìa có [Em]con chó [F]đang [Fm]...[G]ngó em
 
[C]Dòm mắt em anh nghĩ trong [G]đầu lát bưng em lên trên [F]lầu
Xàm xàm từ khuya tới [G]mai dà thế là [C]yêu
[C]Nhìn dáng em trông yêu [G]kiều mà tướng anh hơi hơi [F]xìu
Khìu khìu em xong líu [G]liu dà thế là [C]yêu

Chords List

Chord: ĐÁ SỐ TỚI "Dà Thế Là Yêu" - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like