Chord/Tab song: Cưới Em Về Anh Còn Yêu Em Không?

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Cưới Em Về Anh Còn Yêu Em Không? - (Lúc mới yêu [D]nhau mỗi khi em [Em]giận Nước uống trái [A]câ...)

2 years ago1342 Bùi Công Nam
--
Lúc mới yêu [D]nhau mỗi khi em [Em]giận
Nước uống trái [A]cây phút chốc 5s có ngay tận [D]chân
Mà đến lúc yêu [D]lâu, mỗi khi em [Em]giận
Khóc suốt đêm [A]thâu chẳng thấy ai sang hỏi thăm một [D]lần
 
Lúc mới yêu [D]nhau nấu anh bát [Em]mì
Ánh mắt căng [A]tròn húp nước chẳng con xong hết thật [D]ngon
Mà đến lúc yêu [D]lâu nấu bao nhiêu [Em]vị
Cứ thấy anh [A]thọt cơm chưa được mềm canh chưa được [D]ngọt
 
Tu ru tu [G]tu tu tu tu tu [D]tu tu tu tu
Này chị em [Em]ơi [A]yêu lâu rồi sẽ [D]thấu
Tu ru tu [G]tu tu tu tu tu [D]tu tu tu tu
Này người yêu [Em]ơi em muốn hỏi một [A]câu
 
Cưới em [D]về anh có còn yêu em [Em]không?
Cưới em [A]về anh có còn yêu em [D]không?
Lấy em [D]về anh có còn yêu em [Em]không?
Rước em [A]về anh có còn yêu em [D]không?
 
Lúc mới yêu [D]nhau thấy em mặt [Em]mộc
Tíu tít anh [A]khen xuất sắc em ơi cứ để vậy [D]đi
Mà đến lúc yêu [D]lâu thấy em mặt [Em]mộc
Ánh mắt hoang [A]mang, có lúc quay sang hỏi em tên [D]gì

Chords List

Chord: Cưới Em Về Anh Còn Yêu Em Không? - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like