Chord/Tab song: Có Tiếc Tình Đầu - Trịnh Nguyên Bình

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Có Tiếc Tình Đầu - Trịnh Nguyên Bình - (Có những con [C]đường, mình chỉ đi [G]qua một lần Chẳng khi ...)

7 months ago96 Trịnh Nguyên Bình
--
Có những con [C]đường, mình chỉ đi [G]qua một lần
Chẳng khi [Am]nào tìm lại dù chút bâng [G]khuâng
Có những bóng [C]hình, mình chỉ nhung [G]nhớ một lần
Chẳng bao [Am]giờ tim lại cảm xúc trào [G]dâng
Để rồi quay [F]bước cứ thế lặng [G]thầm
Chẳng còn hoài [Em]nghi hay nặng [Am]lòng
Cho ta [Dm]nhẹ đặt mình vào khoảng hư [G]không…
Có tấm chân [E]tình, mình chỉ trao [C]trót một [A7]lần
Khi qua [Dm]rồi SẼ [F]là như áng mây [G]trôi
Có vết lỗi [G]lầm, mình chỉ tha [C]thứ một [A7]lần
Cũng chỉ một [Dm]lần, để rồi mãi [G]mãi! Để rồi mãi [C]mãi
Là dĩ vãng mà [G]đau, Là quá [Em]khứ vùi [F]sâu [E]chẳng phai [Am]màu
 
# Chorus
Thiên đường chỉ [C]cách hai ta, một [G]chút phong ba
Sao [A7]người vội vàng gục [Dm]ngã thế [G]sao
Vỡ nát linh hồn [Em]nhau, nhòanước mắt u [A7]sầu
Rồi thân ta [Dm]sẽ biết mai về [G]đâu
Ta từng nguyện [C]mãi bên nhau, dù [G]có thương đau
Sao [A7]người đành tâm buông [Dm]hết vậy [G]sao
Người ơi có [Fm]tiếc, [G]có thương tình [C]đầu…

Chords List

Chord: Có Tiếc Tình Đầu - Trịnh Nguyên Bình - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like