Chord/Tab song: Chuyện Tình - MCK

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chuyện Tình - MCK - ([Gmaj7]Mới sớm gạt tàn đã đầy [Cmaj7]Căn phòng trống nên khô...)

4 months ago51 MCK
--
[Gmaj7]Mới sớm gạt tàn đã đầy
[Cmaj7]Căn phòng
trống nên không có ai hay
[Am7]Âu lo dồn cả về đây
[D7]Thật nhiều chuyện
 
[Gmaj7]Chuyện thầy cô, chuyện điểm số,
chuyện gia đình và chuyện người
[Cmaj7]Chuyện quần áo, chuyện tiền tiêu,
chuyện làm nhạc và chuyện đời [Am7]ta
Và quan trọng là[D7]
Chuyện tình
[Gmaj7]Tôi gặp em chiều thu tháng[Cmaj7] mười
Mùi hoa sữa chưa [Am7]vơi
Làm lòng tôi tơi [D7]bời
[Gmaj7]Tôi gặp em nơi cuối sân[Cmaj7] trường
Gió lùa qua mái [Am7]tóc
Hôn lên môi [D7]em
[Gmaj7]Hỏi gió
Sao em không về[Cmaj7]
Gió trả[Am7] lời
Do tôi không [D7]đợi
[Gmaj7]Hỏi nắng
Em đi đâu [Cmaj7]rồi
Nắng thưa [Am7]rằng
Em đi về nơi [D7] vui hơn
[Gmaj7]Lại một sớm gạt tàn
đầy lại không có ai hay
[Cmaj7]Lại buồn lo lại sầu ưu
chẳng giải quyết xong xuôi
[Am7]Lại đau đầu
[D7]Nhưng em đã về
[Gmaj7]Em về em không nhớ tôi
[Cmaj7]Kỉ niệm chỉ nằm
trên trang giấy thôi
[Am7]Là do em không đợi, không đợi tôi[D7]
[Gmaj7]Hỏi gió
Sao em không [Cmaj7]về
Gió trả [Am7]lời
Do tôi không [D7]đợi
[Gmaj7]Hỏi nắng
Em đi đâu [Cmaj7]rồi
Gió thưa [Am7]rằng
Em đi về nơi [D7]vui hơn
Không có tôi [Gmaj7]

Chords List

Chord: Chuyện Tình - MCK - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like